Thủ tục thực hiện xin cấp Giấy phép môi trường

1. Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cơ sở pháp lý cho hồ sơ này thuộc Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, quy định về các trường hợp phải có giấy phép môi trường.

2. Đối tượng phải có giấy phép môi trường:

- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

- Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

3. Nội dung của giấy phép môi trường sẽ bao gồm:

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở
 • Thông tin chung về khu sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp
 • Nội dung xin cấp giấy phép môi trường
 • Yêu cầu về bảo vệ môi trường và nội dung khác
 • Thời hạn của giấy phép môi trường

4. Thời hạn của giấy phép môi trường

Đối tượngThời hạn của giấy phép
Dự án đầu tư nhóm 107 năm
Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường  như dự án đầu tư nhóm I07 năm
Các đối tượng còn lại10 năm

5. Các loại giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường có nhiều loại mẫu khác nhau để phân biệt được thì chúng ta sẽ căn cứ vào loại tài nguyên và lĩnh vực hoạt động để có thể phân biệt được đó là loại nào.

5.1 Căn cứ vào loại tài nguyên:

 • Đối với tài nguyên nước, giấy phép tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Luật tài nguyên nước 2012)
 • Đối với thủy sản có thể kể đến giấy phép khai thác thủy sản trên biển, giấy phép đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam (Luật thủy sản 2017)
 • Đối với khoáng sản: Giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Luật khoáng sản 2010)

5.2 Căn cứ theo lĩnh vực hoạt động:

 • Trong lĩnh vực giao thông vận tải: Giấy phép vận chuyển
 • Trong lĩnh vực xử lý chất thải: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
 • Trong lĩnh vực xây dựng: Giấy phép xây dựng.

Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, đối tượng tác động của dự án, chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án phải xin giấy phép bảo vệ môi trường khác nhau. Theo đó, thủ tục làm giấy phép môi trường cũng khác nhau. Và hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường cần phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau: Đơn xin cấp giấy phép về môi trường, Bản kê khai hiện trạng về môi trường, Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các cơ sở phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (đối với cơ sở phải lập bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường), Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp cho cơ sở.

Dịch vụ xin giấy phép môi trường của Công ty TNHH Quốc tế Anh Sơn được thực hiện nhanh chóng và uy tín. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện hồ sơ môi trường tại Bình Dương đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách hàng khi đến với Công ty TNHH Quốc tế Anh Sơn. Quý doanh nghiệp đang cần tư vấn dịch vụ lập Giấy phép môi trường thì hãy liên hệ ngay với Công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí và báo giá nhanh nhất.


Hình ảnh


File tải