Khách hàng

CÔNG TY TNHH HARRIS FREEMAN
Công ty Cổ phần sữa Việt Nam
CÔNG TY TNHH GIẤY WELLCHAMP
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA HÒA GIA
CÔNG TY TNHH VIỆT KHANG THÂM
CÔNG TY TNHH THÉP TÚ SƠN
Jac
Công ty TNHH Achem Technology (VietNam)
Công ty TNHH Amiba Việt Nam
Công ty TNHH EVOCO Việt Nam
CÔNG TY TNHH CHEN HUNG TAI FOODS
CÔNG TY TNHH MTV GER VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ VÀ NỘI THẤT NHẬT VIỆT