LĨNH VỰC KHÁC

11 Tháng 04 Lĩnh vực khác

Môi giới thương mại Tư vấn hồ sơ cấp mới và gia hạn thị thực, giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp visa tại cửa khẩu,… Sản xuất – thương mại đồ gỗ nội thất Hỗ trợ tư vấn các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp.