TƯ VẤN, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ