CÔNG TY TNHH GIẤY WELLCHAMP

CÔNG TY TNHH GIẤY WELLCHAMP
Địa chỉ: Lô B3 (khu A3), đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

chuyên cung cấp Sản xuất bao bì giấy, thùng carton 

1. Báo cáo công tác BVMT
2. Kế hoạch BVMT
3. Sổ chủ nguồn thải CTNH