Lĩnh vực khác

  • Môi giới thương mại
  • Tư vấn hồ sơ cấp mới và gia hạn thị thực, giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp visa tại cửa khẩu,…
  • Sản xuất – thương mại đồ gỗ nội thất
  • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp.

Hình ảnh


File tải