QUYẾT ĐỊNH ĐTM CỦA MỘT SỐ KCN TẠI BÌNH DƯƠNG

 • KCN ĐỒNG AN 1 & 2
 • KCN RẠCH BẮP
 • KCN VSIP I, II, IIA
 • KCN VIỆT HƯƠNG 1,2
 • KCN ĐẠI ĐĂNG
 • KCN BÀU BÀNG
 • KCN TÂN BÌNH
 • KCN MỸ PHƯỚC 1,2,3
 • KCN ĐẤT CUỐC
 • KCN NAM TÂN UYÊN VÀ NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG
 • KCN SÓNG THẦN 1,2,3
 • KCN MAPLETREE
 • KCN QUỐC TẾ PROTRADE
 • CCN TÂN MỸ

Hình ảnh


File tải