Bộ Tài nguyên Môi trường: Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 được phát động với chủ đề “Speak up for Nature” – “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

 Năm vừa qua là một năm đầy biến động khó lường khiến cả thế giới phải chậm lại và buộc con người phải suy ngẫm về giá trị của thiên nhiên cũng như những áp lực mà con người đã và đang đặt lên hệ sinh thái. Đây là thời điểm chúng ta cùng hành động, tiếng nói đồng lòng vì thiên nhiên và đưa ra cam kết về sự thay đổi mà tất cả chúng ta muốn thấy. Chúng ta cần các thành phố, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân có tầm ảnh hưởng, các trường đại học và tất cả người dân cùng Lên tiếng vì Thiên nhiên! Cần phải giảm phát thải khí nhà kính, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, đặc biệt tăng cường sử dụng hợp lý năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch tái tạo.

    Trong bản dự thảo mới nhất của Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia, Chính phủ cho thấy rõ quan điểm sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo. Chính vì vậy các dự án đầu tư về năng lượng, đặc biệt là về năng lượng tái tạo của khối tư nhân được nhà nước ta quan tâm và chú ý. Theo Bà Maya Malik, Giám đốc Dự án điện gió La Gàn cho biết: "Việt Nam may mắn có một số nguồn năng lượng tái tạo tốt nhất trên thế giới. Dự án La Gàn có công suất 3,5GW được hình thành nhằm mang lại nhiều lợi ích cho đất nước và nền kinh tế”. Một đơn vị độc lập có nghiên cứu chuyên sâu về năng lượng tái tạo - BVG Associates đánh giá dự án điện gió La Gàn dự kiến sẽ tạo ra hơn 45.000 công việc sinh kế cho người dân, cung cấp năng lượng cho khoảng bảy triệu hộ gia đình hàng năm. Hơn nữa, dự án sẽ góp phần thảm thiểu 130 triệu tấn khí thải CO2 trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu."

     Với những thông điệp truyền tải của Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn rằng, nếu cùng đồng sức, chung tay, hành động giản đơn chúng ta vẫn có thể giảm bớt gánh nặng cho môi trường thiên nhiên bằng cách: Tập thói quen từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa và đồ nhựa sử dụng một lần. Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường; đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm năng lượng; tắt, rút các thiết bị khi không sử dụng; tuyên truyền người dân chuyển đổi, tích cực sử dụng năng lượng tái tạo. Bộ cũng nhấn mạnh với một Chính phủ sáng tạo, kiến thiết phải đẩy mạnh được vai trò, truyền cảm hứng cho khối tư nhân, doanh nghiệp cải tổ hoạt động và có nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần thúc đẩy cho tương lai ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam nói chung và một nền kinh tế phát triển bền vững nói riêng.

     Nhằm lan tỏa hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Bộ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 – 21h30 ngày 27 tháng 3 năm 2021 (Thứ Bảy)

Một số khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

- Lên tiếng vì thiên nhiên;

- Giảm phát thải, giảm rủi ro cho thiên nhiên;

- Chống biến đổi khi hậu và rác thải nhựa: trách nhiệm của tôi và bạn;

- Mỗi hành động giảm phát thải là thêm một bảo đảm cho thịnh vượng dài lâu;

- Tắt một bóng đèn là thêm một đốm sáng cho tương lai;

- Trông một cây là thêm một lá phổi cho Trái đất.

 

    Thông tin chi tiết về Giờ Trái đất năm 2021 và các tài liệu, thông tin tuyên truyền truy cập theo các địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: //www.monre.gov.vn; Cục Biến đổi khí hậu www.dcc.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ: //monremedia.vn; Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF), địa chỉ //vietnam.panda.org.

    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan thông tấn báo chí!


Hình ảnh


File tải